ВОДЕЩИЯТ ЯСЕН НИКОЛОВ
е информационен предприемач с 20-годишен опит, визионер и
представител на модерната бизнес философия в България. Създател на
българската система за интегрално развитие и успех “7 дни лична сила”.
https://www.facebook.com/7DniSila
През неговите групови и индивидуални
обучения са преминали над 5000 души. Мотивационен автор, говорител, треньор
и ментор. Водещ и лектор с над 500 изяви в последните 2 години. Застъпник
на модерния ренесанс и разпространението на лидерската култура в България.
Преводач и организатор на семинари за растеж и личностно развитие.
Алтруист и мащабен застъпник на модерната духовност, основател на 2
фондации и множество национални проекти с идеална цел. Води семинари в
сферата на тоталния успех, семейните отношения, постоянното образование,
ускореното учене, холистични терапии, развитие на свръхспособности и други.

Leave a Reply

Your email address will not be published.