Кармични пълномощия – пояснения.
Да имаш правото да ползваш полученото.

Ще получа мечтаното, но ще мога ли да го ползвам? Ще бъда ли щастлив/а с него?
Как се прави това? Как се продава фирмата или акциите навреме?
Безценни отговори с Ясен Николов.

Кармичен мениджмънт. Прана. ПЕЛ. Школа на Златното правило. Вътрешни учения. Универсални учения.

Comments

comments